078 651 11 17

Metesco® Nederland bv. assistentie op lokatie

Oorzaken van trillingen, problemen aan systemen of installaties zijn vaak moeilijk te herleiden en meestal de gevolgen van een complexe combinatie van oorzaken waar tijdens de ontwerpfase geen rekening mee is gehouden. Om de oorzaak van deze problemen op te lossen is het noodzakelijk om een beeld te vormen van het totale samenspel van componenten in het systeem of de installatie. Veelal is dit in kaart te brengen door het verrichten van meer of minder complexe metingen en/of inspecties. Door tijdig in te grijpen is het voorkomen van schade door bvb. te hoge trillingniveau's te voorkomen.

Metingen worden door Metesco Nederland verricht in de meest uiteenlopende branches. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld: verrichten van metingen aan koelinstallaties, motoren, beweging en trillingen in bruggen, meten van oplegbelastingen, krachten en beweging in sluizen, tot het in kaart brengen van wapening en betonstaal, meten van hardheid en rijpheid van beton tot monitoren van belastingen en krachten in bekistingen.

Metesco® Nederland bv. beschikt over een zeer uitgebreid instrumentarium en geavanceerde meetapparatuur en is in staat metingen aan grootheden te verrichten en monitoren en te assisteren bij;

 • Kracht, gewicht, oplegreacties, asbelastingen;
 • Spanning, stroom; vermogensmetingen en data aquisitie;
 • Diktemetingen, laagdiktemetingen, hardheidsmetingen;
 • Meten van moment en verplaatingen;
 • Trillingen en Resonantie, monitoring trilling tijdens hei- en funderings werkzaamheden;
 • Snelheid en versnelling;
 • Inspecties met high-speed video apparatuur en evt datalogging analoge signalen;
 • Druk; druktesten en data-aquisitie met schrijvende meters;
 • Stroming; flowmetingen clamp-on en debietmetingen in open kanalen;
 • Temperatuur; thermografie; energiemonitoring; blowerdoormetingen;
 • Geometrie, uitlijnen van machineopstellingen; 3-d metingen;
 • Geluid, hand-arm trillingen en belasting, stof, gasdetectie en arbo metingen;
 • Verrichten van Lekdetecties; druktesten, dichtheidstesten en afpersen van leidingen;
 • Assisteren bij opsporen van leidingen, kabels, cv leidingen en vloerverwarming;

De resultaten van metingen leveren wij aan in een voor u leesbaar tabelformaat of grafisch in de vorm van grafieken.

Terugbelservice
Laat uw nummer achter en wij bellen u graag terug:
Bedankt voor uw aanvraag, wij bellen u zo spoedig mogelijk. Helaas is op dit moment de terugbelservice niet beschikbaar, probeer het later nog eens of bel ons direct.
E-mail
Bedankt voor uw bericht, wij behandelen dit zo spoedig mogelijk. Helaas is op dit moment de berichtenservice niet beschikbaar, probeer het later nog eens of bel of email ons.