Arbo apparatuur kalibraties

Direct uit voorraad leverbaar | Bel direct: 078 651 11 17
Icon Arbeitssicherheit

Arbo Meetinstrumenten Kalibratie

Alle meetinstrumenten, ook uit de Arbo Meetinstrumenten productcategorie, kunnen op een nauwkeurige manier worden gekalibreerd bij Metesco. Hiermee kunnen wij 100% leverbetrouwbaarheid afgeven, waarmee wij zeker stellen dat een klant altijd de gewenste meting kan uitvoeren. 

Productoverzicht Arbo

Organisatie

Metesco Nederland is gespecialiseerd in het leveren van complete meetoplossingen, vandaar ook de slogan 'Sharing Measuring Solutions'. Wij realiseren dit door de verhuur, verkoop en kalibratie van technisch hoogwaardige meetinstrumenten. Dit combineren wij met veel ervaring en technische knowhow en een hoge organisatie flexibiliteit.

Vanuit de filosofie van Metesco komt naar voren dat wij alle instrumenten die wij leveren, ook op een nauwkeurige manier moeten kunnen controleren. Dit heeft geresulteerd in een kalibratieafdeling met een groot aantal testvoorzieningen.

Alle instrumenten, uit welke productcategorie dan ook, kunnen op een nauwkeurige manier worden gecontroleerd. Hiermee kunnen wij 100% leverbetrouwbaarheid afgeven, waarmee wij zeker stellen dat een klant altijd de gewenste meting kan uitvoeren. 

Ook voor metingen rondom arbeidsveiligheid, zoals vastgelegd in de Arbowet, hebben wij verschillende levermogelijkheden. 

Arbowet

Metesco levert meetinstrumenten gericht op het monitoren van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van uw medewerkers op de werkvloer. Dit is in de Nederlandse wet vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo wet). Het doel van deze wet is te voorkomen dat werknemers door toedoen van werkomstandigheden ziek worden of ongevallen meemaken.

De Arbowet is een zogenaamde kaderwet wat inhoudt dat het meer een raamwerk met algemene bepalingen betreft, zonder specifieke regels. De regels waaraan werkgevers en werknemers dienen te voldoen om arbeidsrisico's te voorkomen of te beperken staan uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling. 

Op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie staat onder andere vermeldt aan welke eisen de werkplek dient te voldoen. Kernfactoren die hierbij genoemd worden zijn de aanwezigheid van voldoende daglicht, werktemperatuur, ventilatie en geluidsdrukken. 

Data gemeten met de meetinstrumenten van Metesco, kan uiteindelijk worden gebruikt voor het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). 

Kalibratiemogelijkheden

Voor de meetinstrumenten binnen de productcategorie Arbo betekent dit dat wij onder andere de volgende kalibraties kunnen aanbieden:

  • Geluidsmeters
  • WBGT Meters
  • Trillingsmeters
  • Klimaatmeters (temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid)
  • NEN3140 Meters

Voor het testen van onder andere de NEN3140 meters hebben wij sinds kort de beschikking over een Fluke 5322A/5 EU Multifunction Electrical Tester Calibrator. Meer informatie over deze tester vindt u hier.

Overbruggingshuur

Wij snappen dat het soms zo uitkomt dat u uw meetinstrument eigenlijk niet kunt missen. In een dergelijk geval is het mogelijk om tijdelijk een meetinstrument van Metesco in te zetten op uw project.  Kijkt u voor onze mogelijkheden op de betreffende productpagina of neem contact met ons op. 

 

Icon Direct Leverbaar

Korte Doorlooptijd

Bij Metesco begrijpen we dat u uw meetinstrument vaak niet lang kan missen. Daarom bieden wij een korte doorlooptijd voor de kalibratie van uw instrument.

Icon Certificaat

Herleidbaar Certificaat

Al onze kalibraties worden uitgevoerd aan de hand hoogwaardige referentie apparatuur. Het kalbiratiecertificaat dat wij afgeven is dan ook herleidbaar naar Nederlandse standaard.

Icon Advies Op Maat

Overbruggingshuur

Voor sommige kalibraties geldt een langere doorlooptijd dan gemiddeld. Om te voorkomen dat u niet kunt meten en projecten stil komen te liggen bieden wij veelal overbruggingshuur!