Actueel: geluidsmeters voor het meten van lawaai op de werkplek

Metesco Nederland verhuurt geluidsmeters en instrumenten voor ARBO Milieumetingen.

Direct uit voorraad leverbaar | Bel direct: 078 651 11 17

Geluid op de werkplek is een zeer actueel thema. Door de drukte beïnvloedt geluid en lawaai ons in toenemende mate. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat lawaai op de werkplek leidt tot ernstige concentratieproblemen en stress. Niet altijd zijn kantoren en bedrijfspanden voldoende geïsoleerd. Arbeidslawaai is de meest actuele en meest risicovolle arbeidssituatie, die schadelijk kan zijn voor de mensen in bedrijven en ondernemingen.

Regelgeving betreffende geluidsoverlast 

Regelgeving heeft lang geleden geleid tot de nodige aandacht. Helaas is het nog steeds onvoldoende. Mede door intermitterende schadelijke situaties, die vaak te kort duren om hiervan melding te maken bij instanties zoals de DCMR. Vastgestelde overtredingen, die langduriger en structureler van aard zijn, zoals bijvoorbeeld rond luchthavens, worden meestal wel beboet of vervolgd. Tijdelijke geluidoverlast, die de grenswaarden overschrijdt, mag met een speciale vergunning of tijdelijke ontheffing. Letselschadeadvocaten zijn steeds vaker in staat om zaken aanhangig te maken, en schadevergoedingen van werkgevers te realiseren als compensatie voor opgetreden gehoorschade van medewerkers.

NEN-EN-ISO 9612: waar en in welke hoeveelheid is er geluid? 

De ISO 9612 norm is in Europa geaccepteerd en is dus ook in Nederland van toepassing. Onze wetgeving sluit aan op deze norm. De oude norm voor het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats,(NEN 3418) is om die reden dan ook lang geleden ingetrokken. De nieuwe NEN-EN-ISO 9612 norm wijkt af van de oude NEN 3418, en bevat meet- en rekenvoorschriften. De oude norm bevatte slechts advies en aanwijzingen. Geluidmetingen volgens de Arbowet zijn altijd metingen met een geluiddrukmeter, die worden uitgedrukt met een geluidniveau in dB(A). De tijd geldt tevens als bepalende factor in de meting. 

NPR 3438: goede leidraad bij geluidsoverlast op de werkplek 

De NPR praktijkrichtlijn indiceert streefwaarden binnen een geluidomgeving. Met name wat betreft verstoring van communicatie, en wat geluid doet met de concentratie van de aanwezige personen. Deze praktijkrichtlijn is met name een handige leidraad om een geluidsonderzoek in te richten en te beoordelen.  In de NPR 3438 wordt een beslissingsschema gegeven op basis van enerzijds de belangrijkheid of moeilijkheid van de info en de duur of frequentie anderzijds. Ook de UK Control of Noise at Work Regulations of de EU Physical Agents (Noise) Directive kunnen hierbij helpen.

Het belang van de juiste meetapparatuur 

Er zijn veel verschillende geluidmetings apps. Enige voorzichtigheid ten aanzien van het gebruik als referentiekader is echter op z’n plaats. Geluidsmetingen zijn namelijk gereguleerd. Apparatuur die gebruikt wordt voor het meten van geluid op de arbeidsplaats of milieuomgeving dient te voldoen aan strenge normen. Zo is de klasseindeling en de nauwkeurigheid van de geluidsmeters en microfoons cruciaal. Smartphone microfoons en apps voor geluidsniveaumeters voldoen niet aan deze regelgeving van het geluidsniveau.

Metesco voor de huur van arbeids- en milieugerelateerde meetapparatuur   

Metesco helpt u ook in deze situaties. Wij hebben een uitgebreid assortiment arbeids- en milieugerelateerde meetapparatuur voor verhuur beschikbaar. Of het nu gaat om het meten van geluid, gasdetectieapparatuur en WBGT meters. Ook hebben wij een geluidsmeter voor metingen op de werkplek waar u niet naar om hoeft te kijken. Het registreert het geluidsdrukniveau (SPL), tijd- en frequentie gewogen waarden, en octaafbandgegevens. Metesco helpt u graag met volledig advies in de keuze voor de juiste geluidsdrukmeters, dosebadges, en trillings- of gasdetectiemeters. Onze geluidsexperts staan voor u klaar.